Titanic image

VYRIEŠME VAŠE PROBLÉMY SPOLOČNE

Stiahnite si:  Prevádzkový predpis bazéna (PDF)

 

Otázka:  "Voda má chlórový zápach a dráždi oči. Môžete mi poradiť?"


Odpoveď: Tento problém je dôsledok prítomnosti chloramínov, spôsobený nesprávnym dávkovaním chlóru. Postupujte nasledovne:

• Skontrolujte prítomnosť chlóru vo vode. Ak je úroveň nižšia ako 0,3mg/l, urobte chlórový šok použitím stabilizovaného chlórgranulátu
• Dopustite čerstvú vodu (aspoň 10%) a dôkladne preperte filter - minimálne 5 min.
• Pravidelne používajte Superflock C na odstraňovanie organických látok z vody

 

Otázka: "Steny bazénu sú klzké a pokryté riasami, voda je zelená, mútna."


Odpoveď: Rast rias sa zvyšuje hlavne po búrke. Skalená voda môže byť dôsledkom prítomnosti neprimeraného množstva algicídu vo vode alebo voda obsahuje fosfáty.

• Mechanicky odstráňte riasy a povysávajte bazén. Preperte filter
• Urobte chlórový šok použitím 20-30g Stabilizovaný chlórgranulát / 1m3
• Nechajte filtráciu v nepretržitom chode, až kým sa voda nevyčíri
• Ak máte pieskový filter: použite Superflock C - náplň vložte do skimera
• Preventívne používajte Desalgin alebo Desalgin Jet (nepenivý)
• Pravidelne používajte Superflock C na odstraňovanie fosfátov z vody

 

Otázka: "Voda v mojom bazéne je mútna a má mliečnu farbu. Je to nebezpečné?"


Odpoveď: Buď máte nefunkčný/zanesený filter alebo nesprávnu hodnotu dezinfekčného prostriedku vo vode. Obidva tieto problémy spôsobujú, že vám do vody prerážajú organické časti, ktoré sfarbujú vodu do biela.

Urobte chlórový šok použitím 20-30g Stabilizovaný chlórgranulát / 1m3
• Použite Superflock C - náplň vložte do skimera
 

Otázka: "Voda je mútna až mliečna a steny bazénu sú drsné na dotyk."


Odpoveď: Tento problém spôsobujú usadeniny vodného kameňa spôsobené vyššou teplotou vody alebo vysokou hodnotou pH.

• Najprv odstráňte usadeniny zo stien a dna bazéna mechanicky, potom ich z vody povysávajte. Ak sa nedajú usadeniny odstrániť mechanicky, vypustite vodu z bazéna a použite prípravok Decalcit
• Používajte Calcinex preventívne a vždy pri napúšťaní bazéna

 

Otázka: "Keď zapnem v bazéne protiprúd, voda pení a dráždi mi hrdlo."


Odpoveď: Buď ste použili algicíd s obsahom penivých zložiek alebo sa do bazéna dostali zvyšky čistiacich prostriedkov či prostriedkov na zazimovanie

• Dopustite veľa čerstvej vody a dôkladne preperte filter
• Preventívne používajte nepenivé algicídy Desalgin Jet
• Na čistenie nepoužívajte domáce čistiace prostriedky!!!

 

Otázka: "Voda má hrdzavú farbu."


Odpoveď: Veľmi nízka hodnota pH a/alebo vysoký obsah chloridov spôsobuje koróziu.

• Upravte pH vody na hodnotu 7,2
• Dopustite čerstvú vodu
• Nepoužívajte kyselinu soľnú (HCI) na znižovanie pH!!!

 

Otázka: Keď vyjdem z bazéna, mám nazelenalé vlasy a na povrchu vody sú čierne fľaky."


Odpoveď: Voda vo vašom bazéne obsahuje meď, čo je dôsledok korózie alebo prítomnosti algicídov (pozor - algicídy Bayrol meď neobsahujú!!)

• Použite Superflock C na odstránenie medi

 

Otázka: "V bazéne je zelená alebo hnedá voda."


Odpoveď: Voda obsahuje železo.

• Upravte hodnotu pH na 7,0 - 7,4
• Použite Superflock C na odstránenie železa